O.Z. ZELENÝ ŠTVORLÍSTOK

O.Z. ZELENÝ ŠTVORLÍSTOK

O.Z. Zelený štvorlístok vznikol 08.11.2013 o pár rokov skôr ako chránená dielňa Pezinská dielnička, za účelom možnosti stretávania sa detí a dospelých (a ich rodín) s mentálnym znevýhodnením. V Zelenom štvorlístku zatiaľ fungujeme na báze voľnočasových aktivít. Stretávame sa 2x do týždňa na 2 hodiny. Čas stretnutí máme vyplnený pracovnou terapiou, hrami zameranými na jemnú a hrubú motoriku. Realizujeme jednodňové výlety a 2x ročne 4dňové rehabilitačné pobyty, ktoré sú pre takýchto ludí veľkým prínosom. O.z. Zelený štvorlístok a chránená dielňa Pezinská dielnička spolu úzko súvisia. Deti, ktoré navštevujú Zelený štvorlístok časom rastú a potrebujú riešiť svoju budúcnosť. No trochu inak ako je to u zdravých detí. Dôležité je, aby zotrvali v pravidelnom dennom režime. Pri niektorých deťoch je potrebné ho riešiť formou denného stacionáru, a niektoré je možné dokonca zamestnať. A preto vznikla naša chránená dielňa Pezinská dielnička.

Veľmi radi by sme časom otvorili aj denný stacionár, ale vzhľadom na finančnú a priestorovú náročnosť nám toto riešenie ide zatiaľ veľmi pomaly. Je však na pláne a dúfame, že už v blízkej budúcnosti.

SJB Agency © 2020